Svetovalna delavka Mojca Pregelj
e-mail: mojca.denzic@gmail.com

Z. ŠT. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21
1. Obdelava gradiv: Umetne snovi
2. Šport: Izbrani šport
3. Računalništvo: Računalniška omrežja
4. Šport: Šport za sprostitev
5. Likovno snovanje 1
6. Likovno snovanje 2
7. Računalništvo: Urejanje besedil
8. Prehrana: Sodobna priprava hrane
9. Nemščina 3
RAZRED NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21
1. Angleščina
4., 5., 6. Tehnika
4., 5., 6. Šport

 

Dostopnost