Spoštovani starši in učenci!

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:
– učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, organizirana bo prehrana, jutranje varstvo, varstvo vozačev  in podaljšano bivanje. Šolski avtobus in šolski kombi vozita po petkovem urniku.
– učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;

  • Pouk bo potekal po prilagojenem urniku v spletnem okolju MS Teams. Delo v spletnih učilnicah je za učence obvezno. Učitelji bodo dnevno vodili evidenco prisotnosti in v primeru neodzivnosti bo učitelj obvestil razrednika, ta pa starše. Če se učenec  dnevno ne prijavi v spletno učilnico in ne odda naloge, učitelj zabeleži  odsotnost učenca v eAsistentu. Če bo učenec zbolel, starši o tem takoj  obvestite razrednika in opravičite njegovo odsotnost.
  • Za komunikacijo s starši bomo uporabljali elektronsko pošto in obvestila na spletni strani šole.
  • Za tehnično pomoč se lahko obrnete na računalničarja Romana Dobovška na e –naslov: roman.dobovsek@gmail.com

V primeru, da se težave ne da rešiti z navodili  preko elektronske pošte, bo računalničar s starši vzpostavil stik po telefonu.

Od petka, 16. 10. 2020, do preklica zapiramo telovadnico in zunanja igrišča za vse uporabnike, prav tako so odpovedane vse obšolske dejavnosti za učence.

V upanju, da se razmere čim prej umirijo, da ostanete zdravi in da se po počitnicah vrnemo v šolo, vas lepo pozdravljam.

Nataša Kreže, prof., ravnateljica

Dostopnost