Vzgojiteljica: Lidija Martinčič

Pomočnica vzgojiteljice: Jožica Krmelj, Mihaela Cigole

Spremljevalka: Nuša Simonič

Število otrok: 16

Vrsta oddelka: kombinirana skupina starosti 1 – 6 let

 

Dostopnost