Select Page

Podaljšano bivanje (v nadaljevanju OPB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena  otrokom na razredni stopnji. Na naši šoli se prične po končanem pouku, ob 11.20 (po 4. šolski uri oz. glede na urnik) in traja do 15.30 ure.

V tem času se odvijajo usmerjene in sprostitvene dejavnosti, učenci pojedo kosilo in popoldansko malico, se samostojno učijo ter obiskujejo interesne dejavnosti.

Podaljšano bivanje je zgrajeno iz spodaj opisanih dejavnosti:

  • sprostitvena dejavnost – namenjena je počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči (prosto risanje, barvanje, počitek, igranje po izbiri …).
  • samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti (npr. učenje učenja, grafomotorika, iskanje podatkov, branje knjig).
  • ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti (izdelovanje izdelkov, petje, ples, različna športne aktivnosti …).

Opravljanje domačih nalog

Po učnem načrtu je v OPB domačim nalogam namenjeno 50 minut. V kolikor je otrok med opravljanjem domačih nalog odsoten oz. le-te ne dokonča, jo mora napisati doma. Naloga učitelja podaljšanega bivanja je, da zagotovi čas tihega dela, ko pišemo domače naloge in učence tiho usmerja in jim pomaga. Učitelj OPB ne pregleduje celotne pravilnosti domače naloge vsem učencem. To storijo starši oziroma učitelj, ki je domačo nalogo dal.

Odhodi iz OPB

V primeru, da bo otrok odšel iz podaljšanega bivanja prej ali drugače, kot ste zapisali na prijavnem listu, mu to obvezno napišite v beležko ali na list za vsak dan posebej.

Dostopnost