Select Page

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico in kosilo. Zaželeno je, da ima vsak učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Obroke šolske prehrane pripravljamo v skladu s priporočili o fizioloških potrebah otrok.

V šolski kuhinji vsakodnevno pripravljamo 4 obroke za šolske otroke in 4 obroke za otroke v vrtcu:

  • zajtrk šola(7.00- 7.20), zajtrk vrtec (7.30- 8.00)
  • malica šola (9.20-9.40), sadna malica vrtec (9.30-10.00)
  • kosilo šola (11.45-13.00), kosilo vrtec (11.30-12.00)
  • popoldanska malica vrtec in šola- za otroke, ki ostajajo v popoldanskem varstvu (14.00).

Učenci od prvega do petega razreda malicajo v matičnih učilnicah, učenci od šestega do devetega razreda pa malicajo v šolski jedilnici. Za vse učence je organizirano kosilo v šolski jedilnici.

Stroški prehrane se obračunavajo mesečno in jih je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno delavko.

Delo v šolski kuhinji poteka po sistemu HACCP. Stalni nadzor nad higieno ter hranilno in energijsko vrednostjo hrane opravlja Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano. 

Jedilniki se pripravljajo tedensko in objavljajo na spletni strani šole (www.osmm.sentjanz.si/jedilnik).

V primeru nepredvidenih dejavnosti, oziroma težav z dostavo v šolsko kuhinjo, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.

Organizatorica šolske prehrane je Martina Lindič.

Dostopnost