Select Page

PRVI ŠOLSKI DAN

V sredo, 1. septembra 2021, smo se ob deveti uri vsi učenci in učitelji zbrali na šolskem igrišču, kjer smo v šolo slovesno sprejeli 13 prvošolčkov. Ob sprejemu v šolsko skupnost jim je ga. ravnateljica podelila knjigo in rutico, s katero bodo voznike opozarjali na svojo prisotnost v prometu. Učenci so nato skupaj z razredniki nadaljevali pouk v matičnih učilnicah. Po malici je sledil ogled Silno vljudne predstave pod vodstvom Andreje Zupančič za učence od 1. do 5. razreda. Prvi šolski dan je minil nasmejano, sproščeno, učenci so se povratka v šolo zelo razveselili. Naj jih ta zagon in vedoželjnost spremljata skozi celo šolsko leto.

 

Jasmina Vodenik

 

Dostopnost