Select Page

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. UPB5 16/07 in 36/08) je bil ustanovljen Šolski sklad OŠ Milana Majcna Šentjanž. Njegov namen je pomoč učencem naše šole in s tem zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.  Šolski sklad vodi Upravni odbor, ki šteje 7 članov  (4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole).

Namen šolskega sklada je:

  • pomoč učencem iz socialno šibkih družin, da se lahko udeležijo ekskurzij in šole v naravi,
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti na šoli in pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, sodelovanje v projektih …).

Pridobljena sredstva so namenjena učencem, kajti želimo si, da vsi učenci napredujejo in razvijajo pozitivno samopodobo in zdravo samozavest, ne glede iz kakšnega socialnega okolja prihajajo. Na podlagi kriterijev in meril bomo preudarno in odgovorno razpolagali s pridobljenimi sredstvi.

Zahvaljujemo se Vam za prostovoljne prispevke in zagotavljamo, da bomo delovali zakonito in izključno za dobrobit naših učencev oziroma vaših otrok.

 

Za zmanjšanje plačila stroškov lahko vložite vlogo, ki jo izpolnite in oddajte razredničarki ali v tajništvo.

vloga za finančno pomoč iz šolskega sklada 2019-20

 

Dostopnost