Select Page

Vrtec izvaja naslednji program:

Dnevni program
Dnevni programi trajajo od šest do devet ur dnevno in so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Programi se izvajajo v skladu z normativi, standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
Vzgojiteljice so se dolžne pri svojem delu ravnati po LDN oddelka,  ter po načrtu prirejenem za svojo skupino otrok. V letnem načrtu planirajo cilje in dejavnosti, ki dopuščajo možnosti različne izvedbe, glede na sprotne interese, želje, potrebe ter razvojne zmožnosti posameznih otrok.
Vzgojiteljica ima pravico spreminjati načrtovani program, če se presodi, da obstaja za to tehten razlog. Sprememba načrta mora biti razvidna iz analize dela, kjer je tudi strokovna utemeljitev.

Dostopnost