Select Page

Na policiji so pripravili preventivni projekt z naslovom “Nasilje je čist out”, s katerim želijo učence osnovnih šol na prijazen in sproščen način opozoriti na problematiko nasilja med vrstniki, jih spodbuditi k prijateljskim odnosom in tudi ozavestiti, naj v primeru nasilja poiščejo pomoč. V ta namen so pripravili informativne plakate, za vse učence od 5. do 9. razreda pa tudi knjižne kazalke z enako vsebino. Na razrednih urah bomo učence spodbudili k spoštljivim in prijateljskim odnosom.

Dostopnost