PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV 2020/21

RAČKE KARMEN KOZINC staric.karmen7@gmail.com
SONČKI ALENKA ŠTIRN alenka.stirn@siol.net
1. r ZINKA ŽGANJAR zinka.zganjar@gmail.com
2. r BARBARA CVELBAR barbara,cvelbar@gmail.com
3. r JANA MREŽAR janamrezar@gmail.com
4. r ANKA VOZELJ anka.vozelj@gmail.com
5. r GREGOR BREČKO breckog@gmail.com
6. r MAJA SKOPOREC maja.skoporec@gmail.com
7. r MARJETKA VOZELJ marjetka.vozelj@gmail.com
8. r PETRA MAJCEN petri.majcen@siol.net
9. r JOŽICA KRMELJ jozikrmelj@yahoo.com

 

Predsednica Sveta staršev: Marjetka Vozelj
Namestnica predsednice Sveta staršev: Maja Skoporec
Zapisnikarica: Jožica Krmelj

 

Dostopnost