Select Page

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.
Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije.
Naš območni koordinator je LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO.

Projekt se izvaja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Koordinatorica projekta na šoli je učiteljica Iris Kukanja.

Letošnje delavnice:

IZDELOVANJE SATNIH OKVIRJEV

Satnik je natančno izdelan okvir iz mehkega (lipovega) lesa, ki se v čebelarstvu uporablja znotraj panja, da na njem čebele zgradijo satovje. Učenci so s smirkovim papirjem zbrusili letvice, z vrtalnikom zvrtali luknjice in nato sestavili okvir. Skozi luknjice so napeljevali nerjavečo žico, ki so jo z žebljičkom pritrdili na okvir. Tako so pripravljene satnice za lepljenje voščenih satnih okvirjev.


BABI, A TI LAHKO POMAGAM?

V junijski delavnici so mlajši babicam in dedkom predstavili, kaj  so ti dragoceni pripomočki, ki jih uporabljamo vsak dan tako doma, v šoli kot na delovnem mestu.

Tečaj je namenjen računalniškemu opismenjevanju tako starejših, kot tudi otrok in vključuje področja, kot so osnove računalništva, internet, elektronska pošta, zagon računalnika, pregled ikon na namizju, kako se znajdemo z več odprtimi okni naenkrat,  kako se premikamo med njimi, poskus pisanja besedila, kako napisano besedilo shranimo in kako besedilo poimenujemo…..


FILMSKI VEČER

Učenci treh razredov so se družili v petkovem večeru. Najprej so si v šolski telovadnici ogledali film, nato povečerjali in na koncu uživali v športnem druženju ali plesu. Namen filmskega večera je, da učencem omogočimo več možnosti za druženje izven pouka in spodbujamo pozitivne odnose med različnimi starostmi.


GRADIMO SKUPAJ

Učenci so s skupnimi močmi gradili različne skulpture z lego kockami, hkrati pa gradili nove medsebojne vezi, saj si bodo izmenjavali ideje in pridobivali veščine skupinskega dela. Urili so prostorsko orientacijo, ročne spretnosti in oblikovanje. Razvijali so matematične kompetence, kot so razmerja in geometrija ter jih povezovali z okoljem.


IZDELOVANJE INSTRUMENTOV IZ ODPADNEGA MATERIALA

Učenci so z učiteljico glasbene vzgoje spoznavali zgodovino glasbil.

V šolo so prinesli odpadno embalažo, ki je doma ne potrebujejo več. V nekaj urah so iz embalaže izdelali različna glasbila. Pri delu so učenci urili ročne spretnosti ter na koncu tudi preizkusili izdelana glasbila.

Učenci so se urili v recikliranju odpadne embalaže in medsebojnem sodelovanju. Z recikliranjem so se priučili  pravilnega odnosa do okolja ter kako lahko odpadke spremenimo v zanimive, nove izdelke.

Dostopnost