Select Page

Poskusno preverjanje znanja v 3. razredu

 

OŠ Milana Majcna Šentjanž bo v šolskem letu 2022/2023 sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu kot VZORČNA ŠOLA.
Poskusno preverjanje bo potekalo skladno z rokovnikom in navodili za izvedbo (šifre, določen potek).

Poskusno preverjanje za vzorčne šole:
– iz slovenščine (preizkus traja 45 minut) – v ponedeljek, 27. 3. 2023
– iz matematike (preizkus traja 45 minut) – v sredo 29. 3. 2023

Učenci bodo z dosežkom seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju, predvidoma v aprilu 2023, starši pa na govorilni uri.

Ob koncu šolskega  leta bodo učenci svoj preizkus lahko odnesli domov.

Sodelovanje učenca bo zabeleženo v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih.
Vzorčne šole bodo prejele Analizo dosežkov, ki jo bo pripravil Državni izpitni center.

Dostopnost