Select Page

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico in kosilo. Prijavo na šolsko prehrano se odda praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:

  • spoštoval pravila šolske prehrane,
  • pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,
  • šoli plačal prevzete obroke,
  • šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.

Prijavnico za šolsko leto 2023/2024 najdete tukaj.

PREKLIC PRIJAVE NA PREHRANO

Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Prijava se lahko prekliče ustno ali pisno v tajništvu šole. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

Dostopnost