Select Page

Obogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula, interesa otrok in želja staršev. Izvajajo se v času bivanja otrok v vrtcu.

URICE ANGLEŠKEGA JEZIKA
Otroci od četrtega leta dalje imajo možnost, da se vpišejo na interesno dejavnost angleščine, ki poteka na zabaven in igriv način, kjer se naučijo prvih besed in stavkov v tujem jeziku.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Namen pevskega zbora za otroke od petega leta dalje je, na preprost in zanimiv način seznaniti s svetom glasbe. Preko iger, otroških in ljudskih pesmic, se otroci naučijo razločiti višino tona, trajanje tona, se gibati po ritmu, razvijati kreativnost in spoznavali različne instrumente.

CICI VESELA ŠOLA
Otroci spoznavajo različne teme, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. S tem razvijajo in spodbujajo radovednost ter pridobivajo nova znanja.

CICIBAN GASILEC
Je projekt znotraj vrtca v katerem sodelujejo otroci od četrtega leta starosti dalje. Otroci spoznavajo pomen sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in “športnega obnašanja”. Razvijajo moč, natančnost, hitrost, gibljivost in vztrajnost. Pridobivajo zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti. Vsako leto se udeležijo tekmovanja Mladi gasilec.

PLAVALNI TEČAJ
Je organiziran za otroke od četrtega leta starosti dalje. Bazen obiskujejo pod vodstvom plavalnih učiteljev, prilagajajo se na vodo, učijo se osnov drsenja, nekateri tudi splavajo.

PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA
Sodijo v izvedbeni program vrtca, so: praznovanja, prireditve, ogled predstav, Teden otroka, pohodi, izleti, praznični december in obisk dedka Mraza, pustovanje, spanje v vrtcu…

Nadstandardne dejavnosti

PLESNE URICE BOLERO
Že vrsto let se v popoldanskem času izvaja interesna dejavnost plesne urice za otroke od tretjega leta starosti dalje, vodijo jo učitelji plesa iz plesne šole Bolero.

Dostopnost