Select Page

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO:

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico in kosilo. Prijavo na šolsko prehrano se odda praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačal prevzete obroke,
 • šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.
 •  

PREKLIC PRIJAVE NA PREHRANO:

Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Prijava se lahko prekliče ustno ali pisno v tajništvu šole. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV:

V primeru odsotnosti vašega otroka v šoli prosimo, da poskrbite za pravočasno ODJAVO.


V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano na spletni strani šole preko Google obrazca ali ustno po telefonu v tajništvo (07 818 40 20). V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.

Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE:

 • vlog za subvencioniranje prehrane ni potrebno oddajati, subvencija je vezana na otroški dodatek
 • šola pridobi podatke iz centralne evidence.

Subvencija malice:

 • pripada tistim učencem, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Subvencija kosila:

 • če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 18 % – pripada subvencija v višini cene kosila (BP), nad 18 %  – 30 % imajo subvencionirano 70 % cene kosila, nad 30 – 36 % pa je subvencionirano  40 % cene kosila.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši na podlagi Potrdila o medicinsko indicirani dieti osebnega zdravnika ali zdravnika specialista oz. na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke.

Cene obrokov v šolskem letu 2022/23:

 • zajtrk: 0, 65 EUR
 • malica: 0, 90 EUR
 • kosilo za učence od 1. do 3. razreda: 2, 55 EUR
 • kosilo za učence od 4. do 6 razreda: 2, 75 EUR
 • kosilo za učence od 7. do 9 razreda: 2, 95 EUR
 • hladna malica za zaposlene: 1, 60 EUR
 • kosilo za zaposlene: 4, 00 EUR
 • kosilo za zunanje odjemalce: 4, 20 EUR

Nataša Kreže, prof., ravnateljica

Dostopnost