Select Page
Vzgojiteljica: Stanka Gaši

Pomočnica vzgojiteljice: Darja Remih, Katja Tandarič

Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami: Nuša Simonič

Vrsta oddelka: kombinirana skupina starosti 1 – 6 let

 

Dostopnost