Select Page

Vzgojiteljica: Stanka Gaši

Pomočnica vzgojiteljice: Darja Remih, Neža Janc

Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami: Nuša Simonič

Vrsta oddelka: kombinirana skupina starosti 1 – 6 let

 

Dostopnost