Vzgojiteljica: Stanka Gaši
Pomočnica vzgojiteljice: Darja Remih, Mihaela Cigole
Število otrok: 17 
Vrsta oddelka: kombinirana skupina starosti 1 – 6 let

 

Dostopnost