Select Page

Temeljni cilj svetovalne delavke  je omogočiti čim večjemu številu otrok optimalni razvoj in oblikovanje psihično zdravih osebnosti, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesne in duševne značilnosti. Osnovne vrste dejavnosti so pomoč, svetovanje, preventiva ter načrtovanje in evalvacija.

Preko teh osnovnih vrst dejavnosti svetovalna delavka pomaga učiteljem, staršem in učencem na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

  • priprava in izvedba vpisa otrok v šolo,
  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, klima, red,
  • telesni, osebni in socialni razvoj,
  • šolanje in karierna orientacija,
  • področje ekonomsko socialnih stisk,
  • spremljanje učencev s posebnimi potrebami in delo z njimi,
  • delo z nadarjenimi učenci.

Posebno pozornost posveča tudi preventivnim dejavnostim, prostovoljnemu delu in spodbujanju humanitarnih dejavnosti.

Romana Kurnik
pedagoginja
Tel.: 05 93 74 729
e-pošta: romana.kurnik@guest.arnes.si

Children clipart abvas 3

Dostopnost