Select Page

Živimo v času nenehnih sprememb, iskanj in preverjanj naših odnosov do otrok in ustvarjanju kar najbolj ustvarjalnih poti, ki bodo vodile naše otroke najprej v igrivo, nato pa v ustvarjalno življenje.

»Radi gremo v naravo z glavo, za zdravje in veselje«.

Otroci, zaposleni in starši, raziskujemo nove poti, sprejemamo novosti; omogočamo otrokom uspešno vzgojo in izobraževanje ter zdravo in srečno otroštvo. Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela izhajamo iz nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Kurikulum je med otroki in odraslimi v naših vrtcih zaživel v vsej svoji razsežnosti. Skupaj gradimo, živimo in se tudi marsikaj naučimo.

Dostopnost