Likovni izdelek so oblikovali učenci 4., 5. in 6. razreda pri predmetu NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST.

 

Dostopnost